SREĆNA DECA - SIGURNA BUDUĆNOST

KONKURS

ZA PRIJEM DECE U CELODNEVNI BORAVAK (11 č) I PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM (4 č) ZA RADNU 2024/25. GODINU

U radnoj 2024/2025.godini, Predškolska ustanova "Mladost" iz Novog Pazara (u daljem tekstu: Ustanova), vrši upis dece:
- u celodnevni boravak u trajanju od 11 časova, za decu uzrasta od 1 godine do polaska u školu 6,5 godina,
- u pripremni predškolski program u trajanju od 4 časa, za decu rođenu periodu od 01.03.2018. -28.02.2019. godine.

Konkurs za upis dece traje od 07.05.2024. do 21.05.2024.godine.

Zahtev za upis u vrtić sa potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta elektronski, putem usluge "e-Vrtić" na Portalu e-Uprave ili
mailom na p.u.mladostnp@gmail.com.
Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta može i lično podneti zahtev za upis deteta u vrtić, i to u prostorijama uprave Predškolske ustanove "Mladost" iz Novog Pazara, ul.Lug br.1, u periodu od 10 do 13 časova.
Odluku o prijemu dece donosi Centralna upisna komisija koju imenuje direktor Ustanove. Rezultati Konkursa biće objavljeni dana 20.06.2024. godine, na oglasnim tablama svih objekata Ustanove.
Rok za žalbe je 8 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa. Kontakt telefoni: 020/312-763.

KONKURS

ZA PRIJEM DECE U CELODNEVNI BORAVAK (11Č) I PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM (4Č), ZA RADNU 2023/24. GODINU

OBAVEŠTENJE

Upis dece pripremno predškolskog programa za školsku 2023/2024. godinu u Predškosku ustanovu "Mladost" iz Novog Pazara vršiće se od 1. aprila do 31. juna 2023. godine

U Pripremni predškolski program obavezno se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje pet i po, a najviše šest i po godina (deca rođena od 1. marta 2017. godine do kraja februara 2018. godine)

Upis će se vršiti u vrtićima u kojima će deca pohadjati pripremno predškolski program i u grupama pri osnovnim i seoskim školama kod vaspitača u tim objektima.

Od dokumentacije je potrebno dostaviti detetov izvod matične knjige rodjenih i potvrda lekara o zdravstvenom pregledu.

Ovaj program traje 4 sata, zakonom je obavezan i besplatan za svu decu koja pripadaju gore pomenutom periodu (nije potrebna potvrda da su roditelji u radnom odnosu).

UPRAVA PU "MLADOST"

SRBIJA

img

Elektronski upis

Građani Novog Pazara od sada mogu elektronski i besplatno da prijave decu za upis u Predškolsku ustanovu "Mladost".

Usluga eVrtić nalazi se na Portalu eUprava!

https://euprava.gov.rs/vrtic

Elektronsko podnošenje prijave vrši se jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se potrebna dokumentacija automatski pribavlja.

Procedura je potpuno ista i kada je reč o upisu dece koja ispunjavaju uslove za pohađanje pripremnog i po zakonu obaveznog predškolskog programa. "Svu decu rođena od 1. marta 2016. do 28. februara 2017. roditelji su u obavezi da upišu u pripremni predškolski program." 

Upis ce trajati tokom meseca maja. Odluku o prijemu dece donosi Centralna upisna komisija. Spisak primljene dece bice istaknut 30. juna 2022. na svim oglasnim tablama objekata PU "Mladost", sajtu www.mladostnp.rs kao i našoj
fb stranici https://www.facebook.com/MladostNP/ .

Za sve dodatne informacije u vezi sa elektronskim upisom možete se obraditi na: p.u.mladostnp@gmail.com ili na brojeve telefona:

064/8-160-205
064/8-160-207

„GODINE UZLETA“
NOVE OSNOVE PROGRAMA
PREDŠКOLSКOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA

Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, simbolično nazvanim „Godine uzleta“ definiše se koncepcija vaspitanja i obrazovanja predškolske dece.

Osnove programa PVO zasnovane su na savremenim teorijskim saznanjima, međunarodnim dokumentima obrazovne politike i primerima kvalitetne inkluzivne prakse i programa PVO u svetu.

Nova programska koncepcija usmerena je na celovit razvoj deteta i podršku dobrobiti deteta kroz smislene odnose koje gradi sa vršnjacima, odraslima i fizičkim okruženjem i osnaživanjem aktivnog učešća deteta u zajednici vršnjaka i odraslih.

COVID 19

Korona virus, vrtići i deca: Šta treba da znate pre nego što dovedete dete u vrtić.

SREĆNA DECA - SIGURNA BUDUĆNOST

Bezbedno i srećno detinstvo za svakog mališana
je obaveza društva da obezbedi.
PU MLADOST više od 60 godina u službi najmlađih sugrađana.

         KONTAKT

  • PU MLADOST
  • Tel. 020 312 763
  • Lug 1, 36300 Novi Pazar, Srbija
  • E-mail: info @mladostnp.rs
  • FACEBOOK.COM/MLADOSTNP