SREĆNA DECA - SIGURNA BUDUĆNOST

OBLICI OSNOVNE DELATNOSTI RADA SA DECOM

Polazeći od zakonskih odredaba i uputstava o ostvarivanju Programa vaspitno-obrazovnog rada predškolska ustanova „Mladost“ kao javna ustanova obezbeđuje ostvarivanje sledećih funkcija:

- Preventivno-zdravstvenu zaštitu
- Vaspitno-obrazovnu,
- Socijalnu funkciju,
- Ishranu dece.
- Ostvarivanje nabrojanih funkcija realizuje se kroz sledeće oblike rada
  sa decom:


1. Osnovni oblici rada

- Rad sa decom uzrasta do 3 godine – celodnevni boravak;
- Rad sa decom uzrasta od 3 do uključivanja u program pripreme za školu-celodnevni boravak;
- rad sa decom koja su uključena u program pripreme za školu – celodnevni boravak;
- Rad sa decom koja su uključena u program pripreme za školu – četvoročasovni program;

2. Specijalni oblici rada

- rad sa decom sa smetnjama u razvoju (Inkluzija i integracija) – poludnevni boravak;
- rad sa decom na dužem bolničkom lečenju(novopazarska banja) –poludnevni boravak;
- Rad sa decom u bolničkim gupama ( grupa na dečijem, hiruškom i ušnom odeljenju);

3. Dodatni oblici rada

- radionice ( likovna, dramska, muzička, istraživačka, ekološka);
- pričaonica (dečja prava, maternji jezik, bukvar lepog ponašanja);
- igraonice;
- Manifestacije (U organizaciji Dečje plesne asocijacije svake godine se tradicionalno održava manifestacija „Rastimo uz ples“, na gradskom stadionu svi
  predškolci sa svojim vaspitačima i roditeljima plešu u cilju svečanog ispraćaja predškolaca);

4. Povremeni oblici rada

- dečiji vrtić u prirodi;
- rekreacija;
- letovanje i zimovanje;
- izleti;

5. Usluge porodici- Pedagoško-psihološko savetovalište

- Pedagoško-psihološko savetovalište;

VASPITNO-OBRAZOVNI RAD SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU – INКLUZIJA I INTERGRACIJA

Rad sa decom sa smetnjama u razvoju u Predškolskoj ustanovi „Mladost“ realizuje se kroz inkluziju i integraciju. Integracija dece sa smetnjama u razvoju se ostvaruje u razvojnoj grupi, gde deca iz ove grupe provode deo vremena i u redovnim grupama. Za svako dete se izrađuje individualni obrazovni plan u čijoj izradi obavezno učestvuje defektolog, vaspitač, stručni saradnik i roditelj ( Tim za podrškudeteta).

U okviru Inkluzivnog programa, u predškolskoj ustanovi „Mladost“ je obuhvaćeno 25. dece sa rešenjima Interesorne komisije. Deca sa težim smetnjama u razvoju imaju i svog ličnog pratioca koga dodeljuje Udruženje psihologa Novi Pazar. U predškolskoj ustanovi boravi 8 ličnih pratioca koji borave sa decom sve vreme.

COVID 19

Korona virus, vrtići i deca: Šta treba da znate pre nego što dovedete dete u vrtić.

Svojim crtezom dete izražava unutrašnji svet, razvija svest o sebi, svom postojanju i okruženju. Crtež nam može pomoći da bolje prepoznamo potrebe deteta, emocije, želje.

U sklopu PU "MLADOST" Novi Pazar posluje pet vrtića na teritoriji grada. u nastavku predstavljamo svaki pojedinačno


Za decu koja tek treba da se upišu u predškolski program, prijave će biti omogućene putem usluge eVrtić na portalu eUprave, a o datumu upisa i drugim važnim informacijama PU "Mladost" će blagovremeno obavestiti roditelje na svom zvaničnom portalu.

Adresa

PU MLADOST                     
Lug 1, 36300 Novi Pazar

Kontakt

Email: info/@/mladostnp.rs 
Tel. 020 312 763

Podaci

PIB: 101785946 
MB: 0791375