RASPORED AКTIVNOSTI


Smenski rad celodnevni boravak u PU „Mladost“ odvija se u
dve smene, i to:

* Dečji vrtić „Mladost“, „Naše dete“, „Pčelica“, kao i „Abu Dabi“
   radi u prvoj smeni od 06:00 do 17:00 časova.
* Dečji vrtić „Dečija radost“ radi u prvoj smeni od 06:00 do 17:00
   časova a u drugoj smeni od 12:00 do 22:00 časova.
* U objektu „Mladost“ poludnevni boravak pripremno-
   predškolskog programa radi od 16:00 do 20:00 časova.
* U objektu „Naše dete“ poludnevni boravak pripremno-
   predškolskog programa radi od 16:00 do 20:00 časova.
* U objektu „Pĉelica“ poludnevni boravak pripremno-predškolskog
   programa radi od 16:00 do 20:00 časova.

* U ojektu „Dečija radost“ poludnevni boravak pripremno-predškolskog programa radi u dve smene i to: u prvoj od 7:30. do 11:30 časova i u drugoj
  od 16:00 do 20:00 časova.
* U objektu „Abu Dabi“ poludnevni boravak pripremno-predškolskog programa radi od 10:00 do 14:00 časova.
* Poludnevni boravak pripremno-predškolskog programa u grupama van sedišta odvija se u smenama koje su usklađene sa osnovnim školama.

PU “Mladost” radi svakim radnim danom. Izuzetak su državni praznici kada ustanova ne radi. U vreme proslave verskih praznika i godišnjih odmora organizuje se dežurstvo po sistemu mešovitih grupa.

Raspored dnevnih aktivnosti

Dnevnim rasporedom aktivnosti obezbeđuje se intenziviranje dečje aktivnosti, doživljaja, pravilno smenjivanje aktivnosti po intenzitetu što doprinosi prirodnom ritmu življenja jer je i za dete i za vaspitača svaka situacija iskustveno i razvojno značajna. Režim dana nije posebno isplanirano vreme čije se satnice treba striktno držati, već sistem života i rada koji se prilagođava datim potrebama i olakšava funkcionisanje svih učesnika.

Režim dana u celodnevnom boravku

od 06.00 do 08.00 Prijem dece u Ustanovu
od 08.00 do 08.30 Jutarnja gimnastika i slobodne aktivnosti
od 08.30 do 9.00 priprema za doručak i doručak
od 09.00 do 9.30 podsticanje psihomotornog razvoja-usmerene aktivnosti
od 09.30 do 10.00 Nega, vaspitni rad, kombinovane aktivnosti
od 10.00 do 10.30 obavljanje higijenskih potreba
od 10.30 do 11.oo Priprema za užinu i užina
od 11.00 do 12.30 Popodnevni odmor, spavanje
od 12.30 do 14.00 Priprema za ručak i ručak
od 14.00 do 16.30 Aktivnosti po izboru dece
od 16.30 do 17.00 Slobodne aktivnosti i ispraćaj

Režim dana u poludnevnom boravku

od 16.00 do 16.30 Prijem dece i aktivnosti po izboru
od 16.30 do 17.00 Кreativne aktivnosti
od 17.00 do 17.30 Prva usmerena aktivnost;
od 17.30 do 18.00 Priprema za užinu, užina;
od 18.00 do 18.30 Кreativne aktivnosti
od 18.30 do 19.00 Druga usmerena aktivnost
od 19.00 do 19.30 Кombinovane aktivnosti
od 19.30 do 20.00 Slobodne aktivnosti i ispraćaj

Režim dana u popodnevnoj smeni

od 12.00 do 14.00 Prijem dece u Ustanovu
od 14.00 do 14.30 Slobodne aktivnosti
od 14.30 do 15.00 podsticanje psihomotornog razvoja-usmerene aktivnosti
od 15.00 do 15.30 priprema za ručak i ručak
od 15.30 do 17.00 Popodnevni odmor
od 17.00 do 18.00 Priprema za večeru i večera
od 18.00 do 18.30 Кreativne aktivnosti
od 18.30 do 19.00 Užina
od 19.00 do 22.00 Slobodne aktivnosti i odlazak kući

Režim dana u popodnevnoj smeni predškolaca celodnevnog boravka

od 12.00 do 14.00 Prijem dece u Ustanovu
od 14.00 do 14.30 Кreativne aktivnosti
od 14.30 do 15.00 Pripremna za ručak i ručak
od 15.00 do 15.30 Podsticanje psihomotornog razvoja-usmerene aktivnosti
od 15.30 do 17.00 Slobodne i kreativne
od 17.00 do 18.00 Priprema za večeru i večera
od 18.00 do 18.30 Кombinovane aktivnosti (kreativne i slobodne)
od 18.30 do 19.00 Užina
od 19.00 do 22.00 Slobodne aktivnosti i odlazak kući
COVID 19

Korona virus, vrtići i deca: Šta treba da znate pre nego što dovedete dete u vrtić.

Svojim crtezom dete izražava unutrašnji svet, razvija svest o sebi, svom postojanju i okruženju. Crtež nam može pomoći da bolje prepoznamo potrebe deteta, emocije, želje.

U sklopu PU "MLADOST" Novi Pazar posluje pet vrtića na teritoriji grada. u nastavku predstavljamo svaki pojedinačno


Za decu koja tek treba da se upišu u predškolski program, prijave će biti omogućene putem usluge eVrtić na portalu eUprave, a o datumu upisa i drugim važnim informacijama PU "Mladost" će blagovremeno obavestiti roditelje na svom zvaničnom portalu.

Adresa

PU MLADOST                     
Lug 1, 36300 Novi Pazar

Kontakt

Email: info/@/mladostnp.rs 
Tel. 020 312 763

Podaci

PIB: 101785946 
MB: 0791375