COVID 19

ZDRAVSTVENI NADZOR DECE I ZAPOSLENIH

Opšte stanje dece treba da je pod strogim je nadzorom, a u slučaju simptoma virusa, kao što su curenje nosa, povišena temperatura i malaksalost, vaspitači treba da izdvoje dete i u obavezi su da pozovu njegove roditelje. Ukoliko se roditelj ne javlja na poziv, naredni korak je pozivanje hitne medicinske pomoći, koju dete čeka u sobi za izolaciju. Vaspitači treba konstantno da prate broj prisutne dece i redovno proveravaju razloge njihovog odsustva. Takođe, zaposleni koji imaju simptome bolesti treba odmah da se udalje sa radnog mesta.

INFORMISANJE RODITELJA
Sa ciljem skretanja pažnje roditelja vaspitno - obrazovne ustanove treba da proslede roditeljima najvažnije informacije o merama prevencije kod kuće i u vrtiću.

PROVETRAVANJE PROSTORIJA
Rano ujutru zaposleni u vrtiću treba da provetre sve prostorije pre ulaska dece, dok su rukovodioci u obavezi da omoguće otključavanje tih prostorija, kako bi se ova mera nesmetano sprovela. Najduže na sat i po vremena vaspitači izvode decu iz soba kako bi ih provetrili na pet minuta, a otvaranje prozora i terasnih vrata obavezno je nakon doručka, u vreme boravka na otvorenom, pre i posle popodnevnog odmora kao i posle ručka.

ODRŽAVANJE HIGIJENE IGRAČAKA
Igračke koje deca dodiruju treba redovno da se peru, dezinfikuju i provetravaju posebno u jaslenim i mlađim grupama. U vrtićima ne treba dozvoljavati donošenje igračaka kao ni hrane od kuće.

DEZINFEKCIJA POVRŠINA KOJE DECA DODIRUJU
Pored redovnog pranja posteljine potrebno je da se dezinfikuju površine koje deca dodiruju. Zaposleni u ovim ustanovama vode evidenciju o tome kada je promenjena posteljina i kada su igračke i površine dezinfikovane.

REDOVNO PRANJE RUKU
Decu treba podsticati da redovno peru ruke i koliko je to moguće ud nadzor vaspitača. Medicinske sestre u vrtićima treba da uče decu kako da pravilno peru ruke u trajanju od minimum 30 sekundi.
Pranje ruku obavezno je pri dolasku, pre i nakon obroka, nakon korišćenja toaleta i po povratku iz boravka napolju ili u sali za fizičko.
Medicinske sestre i vaspitači obučavaju decu i kako da koriste maramice kad kijaju i čiste nos te da maramice odmah nakon upotrebe odlože u zatvorene kante za otpatke. Vaspitačice koje pomažu deci da izduvaju nos treba odmah da operu ruke.
Vaspitači i medicinske sestre treba da opominju decu da ne diraju rukama lice, nos, usta te da se međusobno ne grle i ne ljube.

BORAVAK DECE NAPOLJU
Preporuka je da deca u što većoj meri borave napolju kako u pre tako i u poslepodnevnim časovima. Tokom boravka dece napolju prostorije unutar vrtića treba da se provetravaju. 

COVID 19

Korona virus, vrtići i deca: Šta treba da znate pre nego što dovedete dete u vrtić.

Svojim crtezom dete izražava unutrašnji svet, razvija svest o sebi, svom postojanju i okruženju. Crtež nam može pomoći da bolje prepoznamo potrebe deteta, emocije, želje.

U sklopu PU "MLADOST" Novi Pazar posluje pet vrtića na teritoriji grada. u nastavku predstavljamo svaki pojedinačno


Za decu koja tek treba da se upišu u predškolski program, prijave će biti omogućene putem usluge eVrtić na portalu eUprave, a o datumu upisa i drugim važnim informacijama PU "Mladost" će blagovremeno obavestiti roditelje na svom zvaničnom portalu.

SREĆNA DECA - SIGURNA BUDUĆNOST

Adresa

PU MLADOST                     
Lug 1, 36300 Novi Pazar

Kontakt

Email: info/@/mladostnp.rs 
Tel. 020 312 763

Podaci

PIB: 101785946 
MB: 0791375